Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta Levoča
  Kláštorská 24 A, 054 13 Levoča
 • +421 x 053/4179121
  053/451 22 69 (vrátnica)
  053/4179126 (zborovňa)
  fax: 053/4179140
  email: szs@szslevoca.sk
  web: www.szslevoca.edupage.org

Mapa

Novinky

 • Šestnásť žiakov našej školy sa aj napriek sťaženým podmienkam, ktorým všetci čelíme, zúčastnilo súťaže iBobor 2020. Hlavným cieľom tejto informatickej súťaže, ktorá prebieha od roku 2004, je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT). Súťaž prebiehala on-line formou a v kategórii Juniori si svoje vedomosti vyskúšali z:
  I.MA - 4 žiaci
  I.PA - 4. žiaci
  I.PB - 3 žiaci
  II. MA - 2 žiaci
  II. PS - 3 žiaci.

  Vo vyhlásenom súťažnom dni a určenom čase sa žiaci prihlásili do súťažného systému iBobor pod svojim kódom a vyplnili on-line súťažný test. Hneď po jeho skončení sa súťažiaci dozvedeli dosiahnutý počet bodov. Medzi našimi žiakmi máme takého, ktorý dosiahol počet bodov nad 50 a stal sa tak úspešným riešiteľom.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/17949:1-A1810 a usmernením Ministerstva zdravotníctva SR, pozastavujeme výkon praktického vyučovania v podmienkach školy počnúc dňom 26. 10. 2020.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Žiaci, ktorí ubytovaní v školskom internáte si môžu v dňoch 13. 10. - 15. 10. 2020

  (t.j. od utorka do štvrtku) v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

  prísť vyzdvihnúť svoje osobné veci.

  Vstup do internátu bude umožnený len v uvedenom termíne!

  V ojedinelých prípadoch môžete kontaktovať vedúcu šk. internátu na t.č. 0911 477 446.

  Žiaci, ktorí nie sú ubytovaní v šk. internáte a majú v škole v skrinkách osobné veci, ktoré nevyhnutne potrebujú, môžu si ich tiež prísť vyzdvihnúť v termíne uvedenom vyššie.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Na základe vyhlásenia ministra školstva výučba na stredných školách prechádza od pondelka 12. októbra na dištančnú formu vzdelávania.

  Prosíme preto všetkých žiakov ubytovaných na školskom internáte, aby do internátu necestovali. Pokyny o možnosti vyzdvihnúť si veci uložené v internáte Vám budú oznámené vopred prostredníctvom Edupage. Zároveň oznamujeme všetkým žiakom, že od zajtrajšieho dňa bude prebieha on-line vzdelávanie v súlade s rozvrhom hodín. Akékoľvek ďalšie pokyny a informácie Vám budú sprostredkované buď cez Edupage, alebo prostredníctvom triednych učiteľov.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Štvrtok 26. 11. 2020

Návštevníci

Počet návštev: 3227997

Novinky

Kalendár

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta Levoča
  Kláštorská 24 A, 054 13 Levoča
 • +421 x 053/4179121
  053/451 22 69 (vrátnica)
  053/4179126 (zborovňa)
  fax: 053/4179140
  email: szs@szslevoca.sk
  web: www.szslevoca.edupage.org

Fotogaléria